Om Pixoped, produkter och tjänster

PIXOPED AB drivs av Hans Norberg och Annmari Svensson. Hans är illustratör och grafisk formgivare samt tidigare universitetslärare inom pedagogik med inriktning mot kommunikation och bemötande i professionell yrkesutövning. Annmari har över 30 års erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorgen med särskilt fokus mot palliativ vård, demenssjukdom med BPSD-symptom och anhörigkontakt. Pixopeds två huvudområden är aktivitetsmaterial samt personal och verksamhetsstöd.


Aktiviteter

Vi inriktar oss på att skapa pedagogiska och aktiverande verktyg för att underlätta kommunikationen mellan generationer på ett enkelt och naturligt sätt. Vi utvecklar också verktyg som bidrar till en stimulerande, innehållsrik och enkel vardagsaktivering för äldre på t. ex särskilda boenden, dagverksamheter och i egna hemmet. Det ska vara lika roligt för anhöriga och personal som för den målgrupp det är riktat mot, t. ex personer med demenssjukdom.

Personal och verksamhetsstöd

Vi lägger stort fokus på bemötande inom den professionella yrkesrollen. T ex att ge personalen stöd, uppmuntran och självförtroende i hur man som personal kan hantera möten och kommunikation med vårdtagare, kollegor och anhöriga.


Kontakta oss gärna för mer information!


Tillbaka